כניסת משתמשים
 זכור אותי שכחת סיסמה?
כניסת משתמשים
הרשמה / ערכת רישום
על מנת להירשם כמועמד/ת לתואר השני בחשבונאות יש לצרף לטפסי הרישום את המסמכים הבאים:
  1. תעודה או אישור זכאות לתואר הראשון - נדרש העתק רשמי ומקורי או צילום מאושר* בלבד בחתימה ובחותמת המוסד אשר העניק את התעודה/האישור. צילומים החתומים ע"י עו"ד וכן מסמכים שישלחו באמצעות הפקסימיליה לא יתקבלו.
  2.  דו"ח ציונים - נדרש העתק רשמי ומקורי או צילום מאושר* בלבד של דו"ח הציונים הכולל את הציונים של כל שנות הלימודים לתואר ראשון וממוצע הציונים הסופי. על בוגרי .B.Ed לצרף גיליון ציונים של כל ארבע שנות לימודיהם כולל ממוצע סופי משוקלל של תעודת ההוראה ושל ה-B.Ed..
  3. תעודה המעידה על סיום שנת ההשלמה בחשבונאות, כולל גיליון ציונים מלא נדרש העתק רשמי ומקורי או צילום מאושר* בלבד בחתימה ובחותמת המוסד אשר העניק את התעודה/האישור.
              ניתן לצרף מסמכים על לימודים נוספים שנלמדו מעבר לתואר הראשון. נדרש העתק רשמי ומקורי או צילום מאושר* בלבד.                        
              בוגרי אוניברסיטת בר-אילן פטורים מלהגיש טפסים מקוריים, אך עליהם להגיש העתקים!
    
        4. קורות חיים
        5. צילום תעודת זהות (תעודה + ספח).
        6.חתימה- יש להקפיד על חתימה בעמוד האחרון של טופס ההרשמה (עמוד ההצהרה וההתחייבות של המועמד).      
                                                                                 
 
יש להגיש את כל המסמכים המפורטים לעיל בשני עותקים
(כאשר על אחד מהם להיות מקור או מאושר* *!!! ) .                                                                                               
המסמכים אשר יצורפו לטפסי ההרשמה לא יוחזרו.. *

***המבקש לאשר מסמך באוניברסיטה יציג במדור שמ"ע- שירות ומידע לסטודנט, את המסמך המקורי ושני צילומים. הצילומים יאושרו והמסמך המקורי יוחזר לבעליו. שעות הקבלה במדור שמ"ע - המדור ממוקם באזור מורשת ישראל 19/502 (ליד בנין שטרן)
ימים א′-ה′ 18:00-8:30. 9392*, 03-5317000.

הרישום לתוכנית לא כרוך בתשלום. 

 


משלוח ערכות הרישום

את טפסי הרישום והחומר הנלווה יש לשלוח לכתובת הבאה:

אוניברסיטת בר-אילן, ת.ד 1537 רמת גן, מיקוד 52115

(ניתן ליצור קשר בימי חול בין השעות 8:00 עד 21:00 ובשישי בין 8:00 ל-12:00 בטלפון 6780* שלוחה 1;

דוא"ל: advice@barilan-cpa.co.il).
 
                                                                  בהצלחה
                                                                    צוות התוכנית לתואר שני בחשבונאות


אוגוסט 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31