כניסת משתמשים
 זכור אותי שכחת סיסמה?
כניסת משתמשים

נהלים ותקנונים

 

הרשמה

מטרת דף נהלים ותקנונים הינה לאגד לקבץ ולסקור את הנהלים אשר הועברו והופצו על-יד מנהלת התוכנית ללימודי חשבונאות בכפוף להוראות האוניברסיטה בר-אילן.

דף הנהלים לא נועד להחליף/לשנות את הנהלים המחייבים כפי שפורסמו על-ידי מנהלת התוכנית מעת לעת.

כמו כן אין האמור בדף זה כדי להוות אישור על שינוי כלשהו בהסכם ההתקשרות‚ הנהלים הרשמיים וכל מסמך רשמי שהופצו על-ידי המנהלה.

לפרטים נוספים